ART MOVES 2021

platforma mladej tvorby

Je nám veľmi ľúto, ale pre pandemickú situáciu v súčasnej dobe RUŠÍME plánovanú prehliadku mladej tanečnej tvorby Art Moves 2021 a presúvame ju na začiatok roka 2022. 

O novom termíne vás budeme informovať.


UŽ ČOSKORO.

Divadlo A4 - priestor súčasnej kultúry, 

Karpatskej 2, Bratislava.

PRVÝ ročník prehliadky mladej tanečnej tvorby 

ART MOVES 2021


registrácia umelcov je otvorená do 21.11.2021


Zámerom projektu tanečnej platformy ART MOVE 2021 je nadviazať na projekt tanečnej súťaže Gala art moves 2017 a 2018. Doterajšia forma projektu bola úspešná a mala súťažný charakter so zameraním na súčasné tanečné umenie. Na podklade predchádzajúcej skúsenosti sme sa rozhodli, zmeniť charakter projektu na prehliadku mladej tvorby, ktorej cieľom je ponúknuť možnosť začínajúcim umelcom prezentovať svoju tvorbu odbornej i laickej verejnosti na javisku, prezentovať svoje diela na profesionálnej úrovni a finančne ohodnotiť ich prezentáciu a tvorivosť. 

Zapojiť a registrovať sa môže každý začínajúci tanečný umelec ako aj tvorca vo veku 18 až 25 rokov zaslaním video nahrávky svojho tanečného sóla v dĺžke 7 až maximálne do 9 minút. Dramaturgická rada vyberie 8 až 10 zaujímavých a inovatývnych tanečných predstavení. 

Ako motivácia k prihláseniu je možnosť verejne prezentovať svoju tvorbu (pre promoterov, odbornú a laickú verejnosť), podpora k ďalšej tvorbe (finančné ohodnotenie prezentovaných umelcov), koučing a samotná prezentácia umelcov formou diskusného fóra po predstavení. Účasť na predstavení je odmenená honorárom 200 EURO a možnosťou konzultácii s členmi dramaturgickej rady pred uvedením svojich tanečných diel.


Dramaturgická rada platformy ART MOVES 2021