ART MOVES

prehliadka mladej tvorby

Pehliadka mladej tvorby ART MOVES sa konala 12.3. 2022 v A4 - priestor súčasnej kultúry v Bratislave.
Súčasťou večera bola prezentácia deviatich začínajúcich tanečných umelcov mladej generácie:
Juraj Bilený, Viktóriia Karazei, Lenka Križanová, Anička Labat, Kristína Miklovičová, Melánia Ondrejčíková, Barbora Petrušová, Natália Plesníková a Nela Rusková


Zámerom projektu tanečnej prehliadky ART MOVE 2021 je nadviazať na projekt tanečnej súťaže Gala art moves 2017 a 2018. Doterajšia forma projektu bola úspešná a mala súťažný charakter so zameraním na súčasné tanečné umenie. Na podklade predchádzajúcej skúsenosti sme sa rozhodli, zmeniť charakter projektu na prehliadku mladej tvorby, ktorej cieľom je ponúknuť možnosť začínajúcim umelcom prezentovať svoju tvorbu odbornej i laickej verejnosti na javisku, prezentovať svoje diela na profesionálnej úrovni a finančne ohodnotiť ich prezentáciu a tvorivosť. 

Zapojiť a registrovať sa mohol každý začínajúci tanečný umelec ako aj tvorca vo veku 18 až 25 rokov zaslaním video nahrávky svojho tanečného sóla v dĺžke 7 až maximálne do 9 minút. Dramaturgická rada vybrala 9 zaujímavých a inovatývnych tanečných tvorcov. 

Ako motivácia k prihláseniu bola možnosť verejne prezentovať svoju tvorbu (pre promoterov, odbornú a laickú verejnosť), podpora k ďalšej tvorbe (finančné ohodnotenie prezentovaných umelcov), koučing a samotná prezentácia umelcov formou diskusného fóra po predstavení. Účasť na predstavení je odmenená honorárom a možnosťou konzultácii s členmi dramaturgickej rady pred uvedením svojich tanečných diel.


Dramaturgická rada prehliadky ART MOVES 2021