Petra Fornayová

Venuje sa súčasnému tancu a divadlu. Vytvorila viac ako 20 autorských predstavení - Manifest možností, Koniec Koniec, Hra na budúcnosť a i. - uvádzaných doma aj v zahraničí(Divadelná Nitra, Nová Dráma, Jamais Vu!Paris, Tanec Praha, HybajHo! Praha, Korespondance CZ a i.). Diela Dance with Changing Parts (2018) a Patterns (2019), ktoré vytvorila v spolupráci s Cluster ensemble - obe premiérovo uvedené na Opera Nova v ND Praha - boli nominované na Cenu Nadácie Tatrabanky za umenie 2018 a 2019. Založila a vedie festival súčasného tanca Nu Dance Fest, je členkou redakčnej rady časopisu pre súčasné umenie VLNA. Za rolu vo filme Juraja Lehotského Nina bola v roku 2018 nominovaná na Národnú filmovú cenu Slnko v sieti 2018. Vytvorila jednu z hlavných postáv vo filme Miry Fornay Žaby bez jazyka, ktorý bol nominovaný na cenu Český Lev 2021 o.i. v kategórii najlepší film. www.petra-fornayova.sk