REGISTRÁCIA

Registrácia je uzavretá.


Zapojiť sa a registrovať sa môže každý začínajúci tanečný umelec ako aj tvorca, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:

- prihlásený umelec môže byť interpret, ale aj tvorca tanečného sóla vo veku 18 až 25 rokov
- umelec zašle link (youtube, vimeo) na svoje tanečné sólo (záznam z javiska, tanečnej sály...) v rozmedzí 7 až maximálne do
 9 minút.

- prihlásený umelec, interpret, alebo spolutvorca je vo veku 18 až 25 rokov.
- od účastníkov výberu a prehliadky sa bude vyžadovať, aby prezentované sóla boli nové (premiéra, uvedenie, naštudovanie 2020/2021), originálne, nápadité, jedinečné, aby prezentovali súčasný trend v súčasnom tanečnom umení

V prípade výberu umelec získa:

- možnosť verejne prezentovať svoju tvorbu pre promoterov, odbornú a laickú verejnosť na javisku.
- každý umelec za svoje uvedenie získa finančné ohodnotenie 200 EURO za prípravu a uvedenie svojho diela.
- umelec bude v záverečnej fázy konzultovať uvedenie svojho diela a bude mať možnosť prezentovať svoju tvorbu v diskusnom fóre po predstavení.